REGLER

När Wet Rock Race genomfördes första gången 2011 fanns inte begreppet swimrun, tävlingsledeningen skapade då regler väl anpassade för just Wet Rock Race. Numera finns det mängder av swimrun-tävlingar och de flesta kör med ungefär samma regler men vi har val att stå kvar vid våra regler som de sett ut från starten.

 • Badmössa måste användas vid vattenpassager (vi tillhandahåller badmössor till alla deltagare)

 • Race BIB (väst med lagnummer) måste bäras och vara synlig under hela tävlingen

 • Simglasögon får och bör användas

 • Våtdräkt får användas.

 • Paddlar, fenor, snorkel, dolme eller andra simhjälpmedel (tex flythjälpmedel på smalbenen) får inte användas

 • Parlina får inte användas

 • Vägvalet under tävlingen är fritt med några undantag, se bansträckning. Alla lag måste bockas av vid checkpoint 1, 2 och 3.

 • De tävlande får maximalt vara 10 meter ifrån varandra under tävlingen.

 • Vid passage av checkpoint skall bägge lagmedlemmar samtidigt visa upp nummervästarna till funktionär som bockar av er, därefter får ni fortsätta loppet.

 • Vid målgång gäller samma förfarande som vid passage av checkpoint bägge lagmedlemmar måste alltså visa upp nummervästarna till målfunktionär som noterar sluttid.

 • Deltagande i tävlingen sker på egen risk. Minimiålder för att delta i Wet Rock Race är 13 år, född: 2005 och minst en deltagare i varje lag måste vara 18 år eller äldre. KIF eller arrangerande klubb, dess tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt ansvar under tävlingen för olycksfall eller dylikt.

 • Nedskräpning leder till direkt diskvalificering.

 • Deltagare är skyldiga att ingripa vid eventuella nödsituationer och rädda medtävlanden.

 • Lag som bryter tävlingen ska snarast anmäla detta till tävlingsorganisationens

© Wet Rock Race

 • Facebook - Wet Rock Race
 • Instagram - Wet Rock Race

Made by: