FÖRMÅNSTAGARE & SPONSORER

Förmånstagare
 

Ända sedan första upplagan av Wet Rock Race år 2011 har allt överskott donerats till våra förmånstagare Sjöräddningssällskapet, Käringöns IF och (sedan 2016) Föreningen Gullholmen. Samtliga arrangörer och funktionärer gör allt arbete i samband med Wet Rock Race helt ideellt så våra kostnader är väldigt låga i förhållande till intäkterna som vi får från er deltagare och våra sponsorer!

Totalt har vi donerat  1,3 miljoner kronor över åren.  Stort tack till er som deltar och till våra sponsorer!

Våra förmånstagare är Sjöräddningssällskapet på Käringön, Käringöns idrottsförening (KIF) samt Föreningen Gullholmen. Föreningen Gullholmen är en ideell förening vars uppgift är att värna om Gullholmens kulturella värden samt att arbeta för trivsel och aktiviteter för medlemmar och gäster. Vår donation till Föreningen Gullholmen är menad till idrottsverksamheten inom föreningen. Sjöräddnings-sällskapet tilldelas 50%, KIF 30% och Föreningen Gullholmen 20% av överskottet.
 

Pengarna vi donerat till Sjöräddningssällskapet på Käringön har historiskt använts till att köpa in en ALLFA-bår (ambulans bår) till 12-meters båten på Käringön.  En stor del av våra donerade pengar har även använts till det nya stationshuset som nu håller på att byggas.

Käringöns idrottsförening har använt sina pengar till en åkergräsklippare och en leksaksbåt till sandlådan. Åkergräsklipparen används för att klippa fotbollsplanen och båten är mycket uppskattad av alla barn som besöker lekplatsen. En del av pengarna har även gått till ett utegym med naturliga redskap.

Även Föreningen Gullholmen planerar att uppföra ett utegym för sina pengar.

Våra stolta sponsorer:

Huvudsponsor
Pallsponsorer
Checkpointsponsorer
Övriga sponsorer

© Wet Rock Race

  • Facebook - Wet Rock Race
  • Instagram - Wet Rock Race

Made by: