top of page

BANSTRÄCKNING

Banan går från Gullholmen till Käringön. Vägvalet är fritt men lagen måste runda en boj utanför Grindebacken på Härmanö, passera tre checkpoints samt passera kiosken på Käringön. Banans längd är ungefär 1,3 mil lång beroende på vägval, varav ca 2 km simning.

Starten

Starten går på Gullholmen, innan starten kommer vi anordna en gemensam uppvärmning på öns fotbollsplan.

Starten på Gullholmen är en masstart, vilket betyder att alla löpare uppmanas till försiktighet. Lagen ställer upp enlig lagnummerordning och springer efter startskottet på led över bron till Härmanö. Därefter startar racet på riktigt med fri fart!

Grindebacken

Här brukar deltagarna vara väldigt varma så det kan vara skönt med ett dopp.

Vänta tills ni passerat en flagga på stora vägen innan ni springer ner mot vattnet för att undvika att springa över privata tomter! Funktionärer kommer peka där det är dags att avvika från vägen. Igången sker vid Grindebacken Strandhak och man passerar de små skären utanför och rundar en första boj och svänger höger. Därefter ska en till boj rundas och sedan simmar man in till badstranden. Totalt blir denna simsträckan ca 500 m. Vägvalet är fritt här liksom på resten av racet men det är inte tillåtet att beträda privata tomter eller bryggor. Våra funktionärer kommer finnas på plats för att visa rekommenderade i- och uppstigningsplatser.

Checkpoint Härmanö

Den första Checkpointen att passera är placerad på Härmanö strax efter uppgången från första simningen. Här finns möjlighet att fylla på med vätska vid loppets första vätskestation.

Checkpoint Årholmen

På Årholmens sydspets passerar ni den andra checkpointen, även här serveras vätska mm.


Checkpoint Vedholmen

På Vedholmens syd-östra sida finns den tredje och sista checkpointen, efter den är det inte långt kvar till målet.

Målgång

Innan målgång på Käringön skall samtliga lag passera kiosken och sedan få sig ett obligatoriskt dopp i hamnen. Ihoppet måste ske på anvisat ställe i hamnen för att inte störa båttrafiken. Målet nås efter ett kort upplopp i Käringöns hamn ute på Skeppersholme vid Sjöräddningsstationen.
I hamnen kan det vara trångt och mycket folk så ta det extra försiktigt här! Vi kommer ha flera funktionärer på plats som varnar publik och allmänheten.

Seedning

När ni anmäler er kommer ni ges möjlighet att välja var i startledet ni anser er höra hemma. Om det inte är noga för er behöver ni inte ange det, vi slumpar i så fall ert startnummer någonstans kring mitten.

bottom of page